Klimatakademin

för ökad förståelse för klimatförändringarnas djup och komplexitet

 

 

de levande träden ingår bland de döda träden

de döda träden ingår bland de levande träden

om dessa vågor skulle en av sångerna handla

 

Werner Aspenström, ur Snölegend (1949)