Målning av Helmer Osslund. Källa: Uppsala Auktionskammare

KlimatAkademin

KlimatAkademin sluter gapet mellan kunskap och handling. En kombination av konstnärliga processer och vetenskapliga metoder fördjupar förståelsen för klimatförändringarnas komplexitet och inspirerar till förändring.

Harry Martinsson
Ur Dikter om ljus och mörker (1971):

Naturens lagar är redan på väg
att ställa oss alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.
Den stora sorgen måste vi alla dela.
Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den måste vi alla lära.

Bortom dystopierna

Vi behöver konst, poesi, dramatik, film, musik både för att sörja det vi redan förlorat, för att förstå vad vi håller på att förlora och för att samla mod att rädda det som ännu kan räddas. Vi behöver kulturen för att kunna föreställa oss en fossilfri värld att längta till.

Inspiration

Väck engagemang och förändringslust. Vi förstår omställningsprocessen genom de berättelser vi använder för att beskriva vår samtid och vad det är vi vill åstadkomma. Ordval, metaforer och outtalade förväntningar begränsar handlingsutrymmet. En timme med poesi, konst och språk som inspirerar er att formulera era egna visioner och hitta era egna drivkrafter. Ta med papper och penna.

Aktivt hopp

Vi undersöker hur vi pratar om, beskriver och förstår de utmaningar som just er organisation står inför. Vi tränar på att omformulera och gestalta utmaningarna för att hitta nya infallsvinklar och möjligheter. Den kreativa processmetoden ger deltagarna en chans att uppleva en känsla av mening. Genom att ta rollen som medförfattare av framtiden väcks aktivt hopp. Släpp loss dina skapande krafter!

Carbon Ruins

Vi inleder med att förklara konceptet och forskningen bakom metoden. Vi gör en digital presentation av utställningen Carbon Ruins från 2053. Utifrån deltagarnas egna objekt från en svunnen fossilera, ex. konstgräs eller plastpåsar, skapas berättelser om hur föremålen gick från en självklar plats i vardagen, till att bli obsoleta. Under eftermiddagen berättar vi historien om hur den egna organisationen blev hållbar.

Förvandling

Vi skräddarsyr en Carbon Ruins-process för din organisation. Skapa en egen framtidsutställning, berätta historien om hur ni blev koldioxidneutrala, och injicera er handlingsplan med nya kreativa lösningar. Står ni inför att starta upp en process, eller behöver nya verktyg och ny energi i en process som redan pågått ett tag kan Carbon Ruins-metoden bidra både genom att identifiera hinder och skapa motivation.