Carbon Ruins originalutställning i Lund 2019.

Hållbar omställning

KlimatAkademin sluter gapet mellan kunskap och handling. En kombination av konstnärliga processer och vetenskapliga metoder fördjupar förståelsen för klimatförändringarnas komplexitet och inspirerar till förändring.

”Jag ser att vi kan involvera kulturen när vi kommer till genomförande av affärsplan – att vidga perspektiven inte bara i internt sammanhang utan där vi möter systemets aktörer.”

”Först och främst, kul att göra ngt annat och bryta av. Framförallt att använda kulturen och konsten som ett sätt att arbeta med utveckling av olika områden, så som näringslivsfrågor. Kan vi göra ngt när aktörer träffas med andra kulturuttryck också?”

”Det dagen framför allt gjorde var att synliggöra våra olika perspektiv på vad omställning är, att vi alla har olika saker med oss som färgar hur vi tolkar begrepp i vår vardag, vad vi lägger in i dessa begrepp osv.”

Workshopdeltagare, Utvecklingsförvaltningen, Region Västmanland

 

Bortom dystopierna

Med Carbon Ruins-metoden kan vi hjälpa ditt företag att ta steget mot en mer hållbar framtid. Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla skräddarsydda lösningar som passar era behov och mål. Genom att engagera er personalgrupp i kreativa processer kan vi skapa en stark intern kultur som leder till ökad innovation, produktivitet och en positiv miljöpåverkan.

Inspiration

Väck engagemang och förändringslust. Vi förstår omställningsprocessen genom de berättelser vi använder för att beskriva vår samtid och vad det är vi vill åstadkomma. Ordval, metaforer och outtalade förväntningar begränsar handlingsutrymmet. En timme med poesi, konst och språk som inspirerar er att formulera era egna visioner och hitta era egna drivkrafter. Ta med papper och penna.

Aktivt hopp

Vi undersöker hur vi pratar om, beskriver och förstår de utmaningar som just er organisation står inför. Vi tränar på att omformulera och gestalta utmaningarna för att hitta nya infallsvinklar och möjligheter. Den kreativa processmetoden ger deltagarna en chans att uppleva en känsla av mening. Genom att ta rollen som medförfattare av framtiden väcks aktivt hopp. Släpp loss dina skapande krafter!

Carbon Ruins

Vi inleder med att förklara konceptet och forskningen bakom metoden. Vi gör en digital presentation av utställningen Carbon Ruins från 2053. Utifrån deltagarnas egna objekt från en svunnen fossilera, ex. konstgräs eller plastpåsar, skapas berättelser om hur föremålen gick från en självklar plats i vardagen, till att bli obsoleta. Under eftermiddagen berättar vi historien om hur den egna organisationen blev hållbar.

Förvandling

Vi skräddarsyr en Carbon Ruins-process för din organisation. Skapa en egen framtidsutställning, berätta historien om hur ni blev koldioxidneutrala, och injicera er handlingsplan med nya kreativa lösningar. Står ni inför att starta upp en process, eller behöver nya verktyg och ny energi i en process som redan pågått ett tag kan Carbon Ruins-metoden bidra både genom att identifiera hinder och skapa motivation.