Ateljén

  • All
  • Förvandlingsprocesser
  • Projektledning
  • Reflektioner
  • Uncategorized

Foto: Lars Myregrund, Flickr  KlimatAkademin projektleder ’Bortom Dystopierna’ för föreningen Climaginaries räkning. Efter en genomgripande ansökningsprocess hos Postkodstiftelsen är nästa stora projekt sjösatt. 2,6 miljoner kronor har beviljats projektet. Total budget är på drygt 3 miljoner kronor, varav 400 tusen kronor är öronmärkta som arbetsstipendier till...

Pilotprojektet "Omställningsberättelser", i samarbete med kulturutvecklare på Region Västmanland, pågick under 2020-2023. KlimatAkademins Mats Söderlund gick in som konstnärlig ledare för en konstnärsgrupp bestående av dansare, dokumentärfotografer, författare mfl. Under tre år processade och undersökte de vad omställning kan vara. I ett nedlagt gruvsamhälle, en...

Kan ekopoesin hjälpa oss att förstå klimatförändringarna? KlimatAkademins Mats Söderlund är konstnärlig ledare för Backåkra Ekopoesifestival. Han har ett tjugotal böcker bakom sig och har ägnat många år åt klimatfrågorna och hur de gestaltas i kulturen. På festivalpremiären berättade han om ekopoesins historia och några...

Poesin behövs där vardagsspråket inte längre räcker till. I samarbete med Etnografiska museet arrangerade KlimatAkademin en serie med musik, poesi och klimatforskning. Arrangemangen bildar en helhet där musiken och poesin blir till bryggor av förståelse mellan forskningen och utställningen Human Nature. Under sommaren läste bland...

KlimatAkademin använder kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden. Året är...

Omställningsberättelser är ett samarbete mellan KlimatAkademin, Region Västmanland och Lunds universitet. Omställningsberättelser är en samlingsplats som verkar i det offentliga, digitalt och fysiskt, på olika platser och i olika skepnader. Det huvudsakliga syftet med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna,...

KlimatAkademin medverkade i det stora visionsprojektet New European Bauhaus som en del av Team Good Guide Norr. Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner i norr initierades av...