Om Klimatakademin

För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Kulturella uttryck och konstnärliga processer hjälper oss att förstå omställningens många aspekter och hur de hänger ihop på ett djupare plan. Tillsammans med forskare vid Lunds Universitet har KlimatAkademin utvecklat processmetoder för att arbeta med omställningen till en hållbar utveckling i såväl näringslivet och civilsamhället som myndigheter, kommuner och regioner.

De specifika problem vi stöter på i omställningsarbetet kräver sina specialkunskaper, men den övergripande förändring som efterfrågas nu kräver både komplexa analyser, tolkningar och lösningar som är svåra att åstadkomma i linjära system.

KlimatAkademin använder kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden. KlimatAkademins processer riktar särskilt in sig på policyarbete och långsiktiga strategier.

Mer om Carbon Ruins processmetod här.

Medverkande

KlimatAkademins medverkande forskare och konstnärer är väl etablerade på sina fält och har stor erfarenhet av vetenskapliga och konstnärliga processer. Alla har vi på olika sätt engagerat oss för att förstå hur klimatkrisen bäst kommuniceras för att driva förändring.

Mats Söderlund

Författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. Har publicerat ett tjugotal böcker, bland annat fantasy-trilogin Ättlingarna om en nära framtid där klimatförändringarna redan är ett faktum. Lett stora förändringsprocesser bland annat som arbetande ordförande för Sveriges Författarförbund och KLYS. Utbildad på Berghs School of Communication i strategisk ledning av kommunikativa projekt.

Johannes Stripple

Johannes Stripple är Docent i Statsvetenskap vid Lunds Universitet. Johannes forskning handlar om makt och miljö, från FN och internationella ekonomier till det urbana, lokala och personliga. Johannes leder forskningsprojektet Climaginaries/Klimatberättelser (Formas) och samverkansplattformen Narrating Climate Futures, vid LU. De senaste åren har Johannes utvecklat flera initiativ som med kreativa och konstnärliga metoder utforskar och gestaltar olika klimatframtider.

Alexandra Nikoleris

Biträdande universitetslektor vid avdelningen för miljö- och energisystemstudier vid Lunds universitet. Alexandras forskning handlar om skärningspunkten mellan samhälle, kultur och teknik. 2018 försvarade hon sin avhandling om den roll som föreställda framtider spelar i hållbarhetsövergångar. 2022 fick Nikoleris Lund University Agenda 2030 Award för sitt nyskapande arbete med att utforma kreativa och hållbara framtidsscenarier.

Ruben Ritzén

Ruben Ritzén är antropolog, etnolog och statsvetare utbildad vid Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Han intresserar sig för människans relation till naturen, Unescos koncept framtidskunnighet, samt kulturens roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Ruben har tidigare jobbat som projektledare på Naturskyddsföreningen med skolmaterialet Bortom Fossilsamhället. Guidar och föreläser om Carbon Ruins. Samordnare och regional projektledare i projektet Bortom Dystopierna.

Michaela Granit

Michaela Granit är verksam som regissör för scen och film i Sverige och internationellt sedan 1984. Hon rör sig fritt mellan olika konstformer som drama, dans, musik, opera och film och är hyllad för sina nyskapande iscensättningar på stora nordiska scener, däribland Dramaten, Stadsteatern i Stockholm, Svenska Teatern i Helsingfors och Norska Riksteatern. I rollen som konstnärlig ledare har Granit drivit ett flertal framstående nordiska samarbetsprojekt.

Roger Hildingsson

Forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Rogers forskning fokuserar på miljöpolitik, klimatstyrning och övergången till en koldioxidfri framtid.