Aktivt hopp

Vidga rummet och öppna processen

Under en halvdag får personalgruppen prova på att arbeta med kreativ back casting och att arbeta med konstnärliga processer för att förstå och beskriva komplexa problem. Metoden är utarbetad i samarbete med klimatforskare vid Lunds universitet.

Halvdagen inleds med en snabb övning som syftar till att väcka och återuppväcka fantasins kraft inför nästa steg i processen. Genom att förflytta oss till år 2053 och utställningen Carbon Ruins som producerats för att beskriva hur Sverige lyckades med sina målsättningar att uppfylla Parisavtalet och bli helt koldioxidneutralt. I tre steg sätter vi fantasin och kreativiteten i rörelse och öppnar upp visionen, och möjligheten av en framtid där klimatförändringarna har övervunnits.

Workshopen syftar till att öka förståelsen för klimatförändringarnas djup och komplexitet och samtidigt ge oss verktyg för att hantera de tillsynes oöverskådliga utmaningarna som omställningen innebär.

Workshopen hjälper er också att formulera egna utmaningar och möjligheter samtidigt som personalgruppen får gemensamma mål att både känna för och jobba mot.

Mer om Carbon Ruins processmetod här.

 

Mats Söderlund, ur Eskatos, tystnaden tillhör inte oss:

Tröst att björkarna vecklar ut sina
skira blad att tallarna surrar

en friluftskonsert där tusentals
sjunger med i hänförelse och extas

tröst att livet väller in överallt
tröst att det gror ur mörka

jorden där döden nyss
grep omkring sig.