Carbon Ruins

Prova på att berätta om oss från framtiden. En frigörande, kreativ och ibland djupt berörande övning.

Workshopen tar tre till fyra timmar i anspråk men kan byggas ut till en längre process där organisationen går på djupet med drivkrafter och framtidsvisioner.

Vi inleder med att förklara konceptet och forskningen bakom metoden. Vi gör en digital presentation av utställningen Carbon Ruins från 2053. Utifrån deltagarnas egna objekt från en svunnen fossilera skapas berättelser om hur föremålen gick från en självklar plats i vardagen, till att bli obsoleta. Under eftermiddagen berättar vi historien om hur den egna organisationen blev hållbar.

Utställningen

Den mobila utställningen Carbon Ruins kan hyras för kortare eller längre visningar och består av en ca 100 år gammal ”amerikakoffert”  med måtten 160×110 cm. Den kan stå för sig själv eller kompletteras med en audioguide men upplevs bäst genom en guidad tur. Turen tar 30 – 40 minuter och fungerar som ett rollspel där guiden placerar åhörarna i år 2053 och uppmuntrar dem att bidra med egna minnen av omställningsåren. Kanske någon av dina förfäder hade ett frequent flyer kort eller en alluminiumbehållare för vatten?

Kontakta KlimatAkademin för mer information.

Mer om Carbon Ruins processmetod här.

 

Elsa Grave, ur Slutförbannelser (1977):

Så nalkades vi 
vår egen förbannelse
över livets dödlighet
och det hjälpte inte
att döda naturen
om man ville 
överleva
Mobil utställning från 2053, om resan till en fossilfri värld.