Projektledning

KlimatAkademin projektleder förändringsprocesser, symposier, konferenser och andra kommunikativa projekt liksom bidragsansökningar samt litterära och kulturella event. Se några av dem i Ateljén.

Mats Söderlund har samhällsvetenskaplig bakgrund som socionom och är utbildad vid RMI Berghs i strategisk ledning av kommunikativa projekt. Har lång erfarenhet av projektledning inom såväl stat och kommun som föreningslivet och den privata sektorn. Van att leda omfattande och komplexa projekt och utvecklingsprocesser. Kliver snabbt in i nya sammanhang och skapar tillitsfulla projektmiljöer. Författare och poet med ett tjugotal titlar i bagaget.

Läs mer på LinkedIn. 

 

 

Ruben Ritzén är utbildad statsvetare och socialantropolog vid Lunds universitet och har även en masterexamen i tillämpad kulturanalys från Köpenhamns universitet. Han har god inblick i hur normsystem och kulturella värderingar påverkar gruppdynamik, processledning och målprestation, samt gedigen erfarenhet av målgruppsanalys. Sätter sig snabbt in i komplexa organisationsstrukturer och kan kommunicera komplexa slutsatser på ett lättförståeligt sätt.

Läs mer på LinkedIn.

Mer om pågående och avslutade projekt i Ateljén.