Förvandling

Arbeta långsiktigt med förändring och att utveckla strategier, visioner och policydokument.

Vi skräddarsyr en Carbon Ruins-process för din organisation. Skapa en egen framtidsutställning, berätta historien om hur ni blev koldioxidneutrala, och injicera er handlingsplan med nya kreativa lösningar. Står ni inför att starta upp en process, eller behöver nya verktyg och ny energi i en process som redan pågått ett tag kan Carbon Ruins-metoden bidra både genom att identifiera hinder, hitta nya lösningar och skapa motivation.

Processen kan spridas över några månader upp till ett år. Vi rekommenderar ca 4 – 6 månader för att behålla ett kreativt flöde mellan workshoptillfällena.

Mer om Carbon Ruins processmetod här.

 

Werner Aspenström, ur Snölegend (1949):

de levande träden ingår bland de döda träden

de döda träden ingår bland de levande träden

om dessa vågor skulle en av sångerna handla