New European Bauhaus

New European Bauhaus

KlimatAkademin medverkade i det stora visionsprojektet New European Bauhaus som en del av Team Good Guide Norr. Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling. Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som är tänkta att skapa stolthet under lång tid framöver.

Läs mer om New European Bauhaus och Team Good Guide Norr här.

Läs Good Guide Norr om ett fossilfritt Skellefteå 2050 här.