Bortom Dystopierna

Bortom Dystopierna

Foto: Lars Myregrund, Flickr 

KlimatAkademin projektleder ’Bortom Dystopierna’ för föreningen Climaginaries räkning. Efter en genomgripande ansökningsprocess hos Postkodstiftelsen är nästa stora projekt sjösatt. 2,6 miljoner kronor har beviljats projektet. Total budget är på drygt 3 miljoner kronor, varav 400 tusen kronor är öronmärkta som arbetsstipendier till utvalda konstnärer.

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, menar att det är en utmaning för oss alla att bryta mönster och föreställa oss alternativa sätt att leva i en hållbar framtid.  ”Vi är därför väldigt glada över att stötta Climaginaires i deras arbete att skapa förutsättningar för människor att bli medskapare av sin framtid”, säger hon, ”men också vår gemensamma. Projektet är mycket inspirerande och en viktig del av Postkodstiftelsens satsning på kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga för en bättre värld.”

Under två år kommer KlimatAkademin nu att leda fyra projektteam bestående av forskare, konstnärer, författare och olika experter i Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Skåne. I ett nära samarbete med konsthallar, museer, bibliotek bygger vi utställningar från framtiden som berättar om hur vi äntligen nådde netto noll utsläpp av koldioxid 2045.

Varje utställning används sedan för att fördjupa regionala samarbeten och framtidsvisioner för klimatomställning och visas även för allmänhet, skolor och arbetsgrupper för att inspirera till lösningar på lokala utmaningar.

”Projektet är mycket inspirerande och en viktig del av Postkodstiftelsens satsning på kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga för en bättre värld.”

Marie Dahllöf

Forskarna i Climaginaries och bakom Carbon Ruins menar att de flesta beskrivningar av vägen till en fossilfri framtid misslyckas med att göra människor delaktiga. Vi fångas inte av statistiska underlag på samma sätt som vi dras in i en värld av Tolkien eller Minecraft. Climaginaries undersökte 2019 vad som händer när vi involveras i en kreativ process för att förstå klimatkrisen. De tog fram utställningen Carbon Ruins, där tusentals besökare fick göra en tidsresa till ett klimatneutralt Sverige år 2053 och besöka ett museum som berättade om de stora förändringar som gjorts i samhället under åren mellan 2020- och 2050-talen. Efter avslutat projekt kunde forskarna se att deltagarna inte bara inspirerades till självreflektion utan också i större utsträckning såg sig själva som medskapare av framtiden.

Bortom Dystopierna engagerar kulturskapare i en dialog om framtiden med andra sektorer av samhället och gör besökare till medskapare. Konstnärliga verk av olika genrer (ord, scen, bild och ton) samsas med och i insamlade omställningsberättelser.

Det finns många aktörer som arbetar aktivt med kultur och omställning. Konstnärer, författare, museer, konsthallar, teatrar och andra institutioner. Näringslivet ligger ofta i framkant och många offentliga verksamheter har hållbarhetsarbetet inskrivet i sina riktlinjer, och handlingsplaner men saknar metoder för det. Få riktar sig aktivt till grupper som arbetar med omställningsfrågor och involverar dem i konstnärliga processer för att samla in och skapa berättelser, fantasier och visioner som kan delas med många.

KlimatAkademin kommer i största möjliga mån att samarbeta med dessa aktörer och erbjuda en metod att öppna upp verksamheterna, göra sig relevanta i nya sammanhang. Bortom Dystopierna vilar på vetenskaplig grund och är skräddarsytt för att arbeta med kreativitet och kulturella uttryck. Förhoppningsvis kan vårt sätt att arbeta inspirera andra och spridas till fler.