Author: minna

  • All
  • Förvandlingsprocesser
  • Projektledning
  • Reflektioner
  • Uncategorized

KlimatAkademin använder kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden. Året är...

Omställningsberättelser är ett samarbete mellan KlimatAkademin, Region Västmanland och Lunds universitet. Omställningsberättelser är en samlingsplats som verkar i det offentliga, digitalt och fysiskt, på olika platser och i olika skepnader. Det huvudsakliga syftet med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna,...

KlimatAkademin medverkade i det stora visionsprojektet New European Bauhaus som en del av Team Good Guide Norr. Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner i norr initierades av...