november 2022

  • All
  • Förvandlingsprocesser
  • Projektledning
  • Reflektioner
  • Uncategorized

Kan ekopoesin hjälpa oss att förstå klimatförändringarna? KlimatAkademins Mats Söderlund är konstnärlig ledare för Backåkra Ekopoesifestival. Han har ett tjugotal böcker bakom sig och har ägnat många år åt klimatfrågorna och hur de gestaltas i kulturen. På festivalpremiären berättade han om ekopoesins historia och några...

Poesin behövs där vardagsspråket inte längre räcker till. I samarbete med Etnografiska museet arrangerade KlimatAkademin en serie med musik, poesi och klimatforskning. Arrangemangen bildar en helhet där musiken och poesin blir till bryggor av förståelse mellan forskningen och utställningen Human Nature. Under sommaren läste bland...