Ekopoesi och den mänskliga naturen

Ekopoesi och den mänskliga naturen

Poesin behövs där vardagsspråket inte längre räcker till. I samarbete med Etnografiska museet arrangerade KlimatAkademin en serie med musik, poesi och klimatforskning. Arrangemangen bildar en helhet där musiken och poesin blir till bryggor av förståelse mellan forskningen och utställningen Human Nature. Under sommaren läste bland andra de framstående poeterna Jonas Gren, Eva Ribich och Khashayar Naderhevandi dikter i Museiparken. Hadimi grundström och Björn Barje sjöng opera.

Under museets ”finnisage” av utställningen i slutet av oktober föreläste arkitekten och forskaren Pernilla Hagbert. Suveräna Aya Kanbar, som gjorde succéartad debut med ”Hyperverklighet” förra året framträdde tillsammans med akademiledamoten Jila Mossaed, vars nya dikter liknats vid ett anrop till framtidens änglar, och prisbelönta Lina Ekdahl som också skrivit en av utställningstexterna. Bland bilder, installationer, konst och film på temat människans natur växte arrangemanget till en vacker och tankevidgande upplevelse av vår plats i det som vi kallar livet, i dess djupaste mening.

KlimatAkademins Mats Söderlund läste ur sin kommande diktsamling ”Eskatos, tystnaden tillhör inte oss” (Bonniers, jan 2023):

Sjung vrede och undergång

vår befrielse brinner

som brandgul myrslåtter

hit kommer vi aldrig

tillbaka