Projektledning

KlimatAkademin använder kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden. Året är...