Carbon Ruins

Carbon Ruins

KlimatAkademin använder kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden.

Året är 2053 och den svenska regeringen har just invigt museet FOSSIL och dess första utställning ’Carbon Ruins’. År 2045 uppnådde Sverige nettonollutsläpp av växthusgaser, och blev därmed det första landet i världen att lämna den fossila tidsåldern(1849–2049). I detta sköra tillstånd av stabilitet vill museet skapa ett kollektivt minne av det liv vi lämna t bakom oss, samt uppmuntra och leda samtal kring hur ett hållbart liv på jorden ser ut.

Målet med utställningsprojektet är att göra den stora omställningen till ett fossilfritt samhälle greppbar. ‘Carbon Ruins’ visualiserar och reflekterar aktuell forskning och ger besökarna möjlighet att utforska hur vår tids stora utmaningar har uppstått och hur vårt sätt att leva idag försvårar eller möjliggör de förändringar som krävs för att ställa om samhället till att bli fossilfritt.

Carbon Ruins är en kunskapsbaserad spekulation som föreställer sig hur vi som samhälle skulle se tillbaka på omställningen om Sveriges klimatmål möttes. Vi föreställer oss ett museum som ställer ut objekt som varit viktiga under omställningen, som är symboliska eller som vi har lämnat bakom oss och som nu ses som absurda, konstiga eller nostalgiska. Carbon Ruins hade premiär i April 2019 i Lund och sågs av ca 6000 personer där den visades på fyra olika platser (Universitetet, Domkyrkans besöksforum, Stadshallen och Stadsbiblioteket). En mobil version har visats i Malmö, Helsingborg, Borlänge och är nu på regionmuseet i Västerås. En version av Carbon Ruins är utställt på Etnografiska i Stockholm (i framtidsdelen av Human Nature) och Carbon Ruins Scotland visades i Glasgow under klimatförhandlingarna.

En stor del av muséet har varit guidade turer där berättelserna bakom objekten kommer fram och där publiken får dela med sig av sina egna upplevelser från omställningsåren. Genom det samspelet, och genom skapande workshops expanderas utställningen kontinuerligt när den möter nya publiker.

KlimatAkademin använder de beforskade resultaten av utställningens pedagogiska innehåll och skräddarsyr förvandlingsprocesser direkt tillsammans med intresserade organisationer i förändring. Utställningen turnerar i form av en enkel koffert som snabbt kan inrymmas i egna lokaler. KlimatAkademin kan också leda en arbetsplats eller personalgrupp för att ta fram sin egen Carbon Ruins utställning, direkt relaterad till den egna verksamheten och platsen.