Omställningsberättelser

Omställningsberättelser

Omställningsberättelser är ett samarbete mellan KlimatAkademin, Region Västmanland och Lunds universitet. Omställningsberättelser är en samlingsplats som verkar i det offentliga, digitalt och fysiskt, på olika platser och i olika skepnader.

Det huvudsakliga syftet med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna, att skapa utrymme för reflektion och engagemang. Detta gör vi genom att vi är ett sammanhang där berättelser blir till genom konstnärlig gestaltning och bearbetning. Vår plattform blir på så sätt en megafon för de som vill att andra ska höra deras berättelser.

Vi arbetar för att lyfta berättelser om klimatförändringar och ge dem plats i det offentliga samtalet. Genom att berätta delar vi med oss av upplevelser, mätningar – kunskap i alla dess former men vi skapar också en känsla av samhörighet och erbjuder ett forum för samtal bortom katastrofbilder och enkla lösningar. Vi vill använda berättandets kraft inte bara för att kommunicera forskning och annan kunskap om klimatförändringarnas effekter och omställningens möjligheter utan också för att mobilisera engagemang för omställning.

”Genom att tillvarata skaparkraft och kreativitet skapas en grund för nytänkande, förnyelse och hållbar utveckling.”

Region Västmanland, utvecklingsstrategi 2030

Pågående processer

Inom Omställningsberättelser pågår fyra parallella processer med sikte på framtidsveckan i Västerås oktober 2023. De olika processerna kan delvis överlappa, inspirera och utmana varandra. Gemensamt för dem är att vi ser att processerna, eller (del-)resultat av dem ska presenteras under framtidsveckan 2023 och att det där skapas samtal om lärdomar och möjliga framtider och mer lek inspirerat av alla de här processerna.

Process 1: Konstnärsgruppen

Vi undersöker hur en konstnärsdriven utveckling kan ta form och synliggöra den kunskap och kompetens som ryms inom den konstnärliga erfarenheten. Vi undersöker vad som är möjligt att åstadkomma med armlängds avstånd. Vi utforskar vad som händer om man låter konsten vara en kompetens i framkant inom den regionala utvecklingen.

Process 2: Norberg

Insamling av berättelser om omställning förankrat i en plats. Berättelserna kommer att tillgängliggöras på Norbergs bibliotek och under framtidsveckan. En del av dessa kan komma att gestaltas konstnärligt och plockas upp för bearbetning till Carbon Ruins-utställningen.

Process 3: Regionen och Länsstyrelsen

Vi erbjuder t ex regionala utvecklingsförvaltningen och andra grupper inom regionen och länsstyrelsen ett paket av 3 workshops som kommer att mynna ut i varsitt bidrag till Carbon Ruins Västmanland.

Process 4: Carbon Ruins på länsmuseet

Vi har som mål att en permanent eller semi-permanent Carbon Ruins-utställning tas fram för länsmuseet. Den första strukturen med ramberättelse och internationella/nationella förutsättningar och händelser kan plockas och bearbetas utifrån den ursprungliga Carbon Ruins-utställningen.

Besökare kan sedan skicka in bidrag, tankar och idéer för att utöka utställningen, vilket också olika aktörer/organisationer som är intresserade av att utforska sin egen roll i utställningen kan göra. De kan då köpa in vårt erbjudande enligt samma/modifierad mall som erbjudits regionen och länsstyrelsen.

På så vis kommer utställningen hållas levande och utvidgas, anpassas och förändras genom åren för att fördjupa samtalet om omställningen och hur alla de som lever och verkar i Västmanland möjliggjorde denna omställning.

Konstnärsgruppen:

Hösten 2020 gjordes en utlysning till Omställningsberättelsers konstnärsgrupp. Under perioden oktober 2020 – april 2021 genomfördes fyra workshop-tillfällen tillsammans med kulturinkubatorn Transit med målet att stärka deltagarnas konstnälriga praktik. Tanken är att undersöka hur en konstnärsdriven utveckling kan ta form och synliggöra den kunskap och kompetens som ryms inom den konstnärliga erfarenheten. Under 2022 fortsätter konstnärsgruppen delta i seminarier och workshops med ekokritisk inriktning samtidigt som var och en arbetar vidare med sin egen praktik. Under kommande seminarier presenteras och diskuteras works in progress, och medverkan på slutkonferensen och omställmningsveckan i Region Västmanland 2023.

Medverkande kosntnärer:

Amanda Billberg, koreograf och danskonstnär

Johanna Byström Sims, konstnär

Erika Hallström, filmare och dokumentär berättare

Dougald Hine, författare

Sven Olov Karlsson, författare och journalist

Sarah Wallengren, konstnär